ทักษะเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
> ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยฯ
> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
> ข้อมูลตลาดแรงงาน
> ข้อมูลบุคลากร
> ข้อมูลงบประมาณ
> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
> ข้อมูลสถานประกอบการ
> ข้อมูลครุภัณฑ์
> ข้อมูลอาคารสถานที่
> ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม

แนะนำบุคลากร
> ฝ่ายบริหาร
> สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
> สาขาวิชาเครื่องกล
> สาขาวิชาการบัญชี
> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
> สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ
> สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
> สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
> คณะเจ้าหน้าที่
เผยแพร่ข้อมูลวิทยาลัย
> งานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
   :: รายงานการประเมินโดยต้นสังกัด
       ปี 2554
       ปี 2552
   :: รายงานการประเมินตนเอง
       ปี 2555
       ปี 2554
       ปี 2553
       ปี 2552
    
> งานแผนงานและงบประมาณ
   :: แผนพัฒนาสถานศึกษา
   :: แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
   :: แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

> งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
   :: รายงานวิจัยครู 2556

> งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   :: พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับย่อ
   :: พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

 

เผยแพร่ผลงานนักเรียน
                 ปีการศึกษา 2555
                 ปีการศึกษา 2554
                 ปีการศึกษา 2553
                 ปีการศึกษา 2552
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 65 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติการเข้าชมเว็บ
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ October 2010

   
ข่าวประกาศที่ผ่านมา
ข่าวสารวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ข่าวร้อนประเด็นดัง...
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา: ทักษะเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ


กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

 กิจกรรมวิทยาลัย » กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐก... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐก...
         วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความเข้าใจหลั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมวิทยาลัย » กีฬาสีระบบปกติ/ระบบเทียบโอนฯ รูปภาพ จำนวน 38 รูป ฮิต RSS Feed
กีฬาสีระบบปกติ/ระบบเทียบโอนฯ
              วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาจัดกิจกรรมกี...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ »  เผยแพร่การดำเนินการโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
 เผยแพร่การดำเนินการโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม... รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม...
      
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » Open House เปิดบ้านวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รูปภาพ จำนวน 32 รูป ฮิต RSS Feed
Open House เปิดบ้านวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
           วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จัดกิจกรรม OpenHouse เปิดบ้าน...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมวิทยาลัย » โครงการวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวา มหาราช) รูปภาพ จำนวน 52 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวา มหาราช)
         วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวา มหาร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอขอบคุณ บริษัท ฮอนด้าแม่กลอง จำกัด ที่ให้การสนับส... ฮิต RSS Feed
ขอขอบคุณ บริษัท ฮอนด้าแม่กลอง จำกัด ที่ให้การสนับส...
  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ขอของคุณ บริษัท ฮอนด้าแม่กลอง จำกัด ที่ให้การสนับสนุนทีมรถปร...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมวิทยาลัย » โครงการประชุมนักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบเทียบโอนฯ รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการประชุมนักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบเทียบโอนฯ
           งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ในงานพัฒนาหล...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ


เอกสารงานทะเบียน
:: ใบคำร้องขอลาออก   
:: คำร้องขออนุญาตถอนรายวิชา
:: คำร้องขออนุญาตเพิ่มรายวิชา
:: คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ
:: แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
:: แบบคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
  
รายวิชาชั้นเรียน
:: แบบคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
  
รายวิชาเทียบ
:: แบบคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
  
นักศึกษาระบบปกติ
:: บันทึกข้อความขอลงทะเบียน
   รายวิชาในชั้นเรียน

:: แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
เอกสารงานเทียบโอน
:: แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน   \\\\
:: แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ
   เบื้องต้น(01) \\\\
:: คำร้องขอประเมินความรู้(02)  \\\\
:: แบบสรุปการประเมินความรู้(03) \\\\
:: Download ใบสมัคร
\\\\
:: หนังสือรับรองการทำงาน

การเขียนรายงานการวิจัย

:: รายงานการเขียนวิจัยอาชีวศึกษา
:: รูปแบบการรเขียนรายงานกาวิจัย
    การศึกษา

:: รูปแบบการเขียนรายงานวิจัย
    สิ่งประดิษฐ์
 
:: การเขียนรายงานการวิจัยอาชีวศึกษา
:: การนำเสนองานวิจัยบนเวทีวิชาการ
:: แนวทางการเขียนอ้างอิง
:: ภาคผนวก

ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม
:: โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
:: โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
:: โปรแกรมคืนสภาพเครื่อง
:: โปรแกรมบีบอัดไฟล์ Winzip
:: โปรแกรมเล่นไฟล์มีเดียออนไลน์
    Adobe Flash Player
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ Opera
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์
    Google Chrome
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ Firefox
:: ฟรอน์ THSalabunNew
    
Ling ที่เกี่ยวข้อง


มาร์ชวิทยาลัยฯ
VDO นำเสนอวิทยาลัยฯ
 
ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง
  
 

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ( ธนบุรี-ปากท่อ )
กม.ที่ 77.5  ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 
Fax. 0-3477-2099  Tel 0-3477-2098
E-mail : admin@ampawa.ac.th