ทักษะเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลข้อสอบออนไลน์


แบบสอบถามความพึงพอใจข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
> ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยฯ
> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
> ข้อมูลตลาดแรงงาน
> ข้อมูลบุคลากร
> ข้อมูลงบประมาณ
> ข้อมูลหลักสูตรฯ
> ข้อมูลสถานประกอบการ
> ข้อมูลครุภัณฑ์
> ข้อมูลอาคารสถานที่
> ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม

แนะนำบุคลากร
> ฝ่ายบริหาร
>
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
> สาขาวิชาช่างยนต์
> สาขาวิชาการบัญชี
> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
> สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ
> สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
> สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 71 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติการเข้าชมเว็บ
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ October 2010

 

  
ข่าวประกาศที่ผ่านมา
ข่าวสารวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคาร ปีงบประมาณ 2558
 ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 


ข่าวร้อนประเด็นดัง...
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา: ทักษะเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ


กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด  รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด
         สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 กิจกรรมวิทยาลัย » โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
          วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมขึ้นเมื่อวันที...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี 2556-2558 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี 2556-2558
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วิธีเข้าใช้งานเว็บไซต์ศูนย์กำลังคน สำหรับนักเรียนนั... ฮิต RSS Feed
วิธีเข้าใช้งานเว็บไซต์ศูนย์กำลังคน สำหรับนักเรียนนั...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » วิธีเข้าใช้งานเว็บไซต์ศูนย์กำลังคน สำหรับสถานประกอบ... ฮิต RSS Feed
วิธีเข้าใช้งานเว็บไซต์ศูนย์กำลังคน สำหรับสถานประกอบ...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน... รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...
          เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสู่อาเซียน วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาได้จัดโค...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการตอบปัญหาทางวิชากรวันสุนทรภู่ รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
โครงการตอบปัญหาทางวิชากรวันสุนทรภู่
          วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาได้กำหนดจัดโครงการตอบปัญหาทางวิชาการ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ


แนะนำผู้บริหาร
เผยแพร่ข้อมูลวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพฯ การศึกษา
> งานเทียบโอนประสบการณ์ฯ
> งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
> งานวางแผนและงบประมาณ
> งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หลักสูตร ปวช.(พ.ศ.2556)
   :: หลักการของหลักสูตร
   :: ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
       :: สาขาวิชาช่างยนต์
       :: สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   :: ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
       :: สาขาวิชาการบัญชี
       :: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม
:: โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
:: โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
:: โปรแกรมคืนสภาพเครื่อง
:: โปรแกรมบีบอัดไฟล์ Winzip
:: โปรแกรมเล่นไฟล์มีเดียออนไลน์
    Adobe Flash Player
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ Opera
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์
    Google Chrome
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ Firefox
:: ฟรอน์ THSalabunNew
    
Facebook
Ling ที่เกี่ยวข้อง


VDO นำเสนอวิทยาลัยฯ
 
ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง
  
 
มาร์ชวิทยาลัยฯ

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ( ธนบุรี-ปากท่อ )
กม.ที่ 77.5  ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 
Fax. 0-3477-2099  Tel 0-3477-2098
E-mail : admin@ampawa.ac.th