ทักษะเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลข้อสอบออนไลน์


แบบสอบถามความพึงพอใจข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
> ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยฯ
> ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
> ข้อมูลตลาดแรงงาน
> ข้อมูลบุคลากร
> ข้อมูลงบประมาณ
> ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
> ข้อมูลสถานประกอบการ
> ข้อมูลครุภัณฑ์
> ข้อมูลอาคารสถานที่
> ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม

แนะนำบุคลากร
> ฝ่ายบริหาร
>
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
> สาขาวิชาช่างยนต์
> สาขาวิชาการบัญชี
> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
> สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ
> สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
> สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพฯ การศึกษา 
> งานวางแผนและงบประมาณ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 58 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติการเข้าชมเว็บ
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ October 2010

 

 
  
ข่าวประกาศที่ผ่านมา
ข่าวสารวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู รหัส 304 (คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี)
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู รหัส 201(เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งครู
 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งครู
 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมนสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งครูข่าวร้อนประเด็นดัง...
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา: ทักษะเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ


กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี 2556-2558 รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี 2556-2558
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมอนุรักษ์สายพันธ์ุหญ้าแฝก  รูปภาพ จำนวน 22 รูป ฮิต RSS Feed
กิจกรรมอนุรักษ์สายพันธ์ุหญ้าแฝก
  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สายพันธ์ุหญ้าแฝก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศ... รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศ...
     วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบค...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการแนะแนวสัญจรตลาดนัด ปีการศึกษา 2557 รูปภาพ จำนวน 6 รูป RSS Feed
โครงการแนะแนวสัญจรตลาดนัด ปีการศึกษา 2557
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการ Big Cleaning Day รูปภาพ จำนวน 18 รูป RSS Feed
โครงการ Big Cleaning Day
  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อรณรงค์ให้ ครู นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค จัดโดย สำนักอ... รูปภาพ จำนวน 10 รูป RSS Feed
โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค จัดโดย สำนักอ...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ » การศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และการจัดหลักสูต... รูปภาพ จำนวน 12 รูป RSS Feed
การศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และการจัดหลักสูต...
  
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ


เอกสารงานทะเบียน
:: ใบคำร้องขอลาออก   
:: คำร้องขออนุญาตถอนรายวิชา
:: คำร้องขออนุญาตเพิ่มรายวิชา
:: คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ
:: แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
:: แบบคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
  
รายวิชาชั้นเรียน
:: แบบคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
  
รายวิชาเทียบ
:: แบบคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
  
นักศึกษาระบบปกติ
:: บันทึกข้อความขอลงทะเบียน
   รายวิชาในชั้นเรียน

:: แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
เอกสารงานเทียบโอน
:: แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน   \\\\
:: แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ
   เบื้องต้น(01) \\\\
:: คำร้องขอประเมินความรู้(02)  \\\\
:: แบบสรุปการประเมินความรู้(03) \\\\
:: Download ใบสมัคร
\\\\
:: หนังสือรับรองการทำงาน

หลักสูตร ปวช.(พ.ศ.2556)
   :: หลักการของหลักสูตร
   :: ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
       :: สาขาวิชาช่างยนต์
       :: สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   :: ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
       :: สาขาวิชาการบัญชี
       :: สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม
:: โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
:: โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
:: โปรแกรมคืนสภาพเครื่อง
:: โปรแกรมบีบอัดไฟล์ Winzip
:: โปรแกรมเล่นไฟล์มีเดียออนไลน์
    Adobe Flash Player
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ Opera
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์
    Google Chrome
:: โปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ Firefox
:: ฟรอน์ THSalabunNew
    
Ling ที่เกี่ยวข้อง


VDO นำเสนอวิทยาลัยฯ
 
ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง
  
 
มาร์ชวิทยาลัยฯ

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 1/1 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ( ธนบุรี-ปากท่อ )
กม.ที่ 77.5  ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 
Fax. 0-3477-2099  Tel 0-3477-2098
E-mail : admin@ampawa.ac.th